Sikkerhed

I GAP prioriteres medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø højt. I virksomheden er etableret en arbejdsmiljøorganisation (AMO), der bidrager til et stærkt samarbejde omkring et sundt og sikkert arbejdsmiljø for virksomhedens ansatte. AMO indeholder et arbejdsmiljøudvalg (AMU) bestående af arbejdsgiveren, en sikkerhedskoordinator og udvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.

AMU koordinerer, hvordan samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne udføres optimalt i forhold til at forebygge arbejdsulykker, nedslidning og fravær hos de ansatte i GAP.  I byggeprojekter, hvor 5 ansatte eller derover er beskæftiget i mere end 14 dage på byggepladsen eller på andre midlertidige og skiftende arbejdssteder, har AMU ansvaret for at koordinere etableringen af arbejdsmiljøgrupper for den enkelte byggeplads. Arbejdsmiljøgrupperne bidrager dagligt til at sikre et sikkerhedsmæssigt og sunhedsmæssigt arbejdsmiljø rundt omkring på arbejdspladserne i GAP.

Ydermere sikres sikkerheden og sundheden for de ansatte ved hjælp af løbende interne sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger, APV og uddannelse i sikkerhed inden for bygge og anlæg. I AMU evaluerer vi hertil løbende hvordan disse indsatser kan optimeres til fordel for de ansatte.